1 800 - 0452 00 admin@kayapati.com

Poodle Eğitmeni ve Irk Özellikleri

#PoodleEğitmeniveIrkÖzellikleri

Original NameCaniche

Poodle Eğitmeni

Erkek boyutuStandart Kaniş: over 45 cm’den 59 cm’e kadar tolerans sınırı var, aynı karakteristiği taşıyan aracın daha büyük bir kopyası.Orta boy kanişler; 35 cm’den 44 cm’e kadar olabilir. Minyatür Kanişler: 27 cm’den 35 cm’e kadar olabilir; Orta boy kanişin daha küçük bir kopyasıdır, aynı özellikleri taşıyabilir, cüce özelliği yoktur. 23 cm’den 28 cm’e kadar (ideali 25 cm’dir) (2,5 cm’e kadar alt tolerans olabilir); genellikle Minyatür Kanişlerin daha küçük bir kopyasıdır ve aynı orantıya sahiptir, cüce özelliği yoktur, art kafa kabartısı daha az belirgin olabilir.

Bakım derecesi : 4
 
Anavatanı : France

Kanişler; uyumlu bir yapıya sahip, oldukça akıllı, dikkatli ve her zaman aktif köpeklerdir. Sadakatleri ve yüksek öğrenme kapasiteleri sayesinde refakat köpeği olarak sıklıkla tercih edilirler. Kanişler, ortalamanın üzerinde bir ömre sahiptir.

Bir cevap yazın