+90 - 553-166-00-35 egitmen@istanbulkopekokulu.com

Kendi Hayvanına Eziyet eden Hakkında İşlem !

#KendiHayvanınaEziyetedenHakkındaİşlem!

KENDİ HAYVANINA EZİYET EDEN HAYVAN SAHİBİNİN SORUMLULUĞU SIKÇA KARŞIMIZA ÇIKAN OLAYLARDAN BİRİDİR. BU DURUMDA TEK YETKİLİ O BÖLGEDEKİ İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜDÜR. 5199 SAYILI YASA VE ONUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İL ÇEVRE MÜDÜRLÜKLERİNE ÇOK YETKİ VERMEKTEDİR AMA BUGÜNE KADAR BU KADAR ÇOK YETKİYLE DONATILMADIKLARI İÇİN SANIRIM İŞ YAPMAK BİRAZ AĞIRLARINA GİDİYOR.

AŞAĞIDAKİ SORUNLA İLGİLİ OLARAK İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV TANIMININ 5-H MADDESİ AŞAĞIDADIR. LÜTFEN İLGİLİ KİŞİLER ORAYA BAŞVURSUNLAR.
AVK. AHMET K. ŞENPOLAT

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Görev ve Sorumluluklar
İl ÇEVRE Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

 1. a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
  b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
  c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,
  ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,
  d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,
  e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,
  f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
  g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,
  ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
  h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,
  ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla,
  i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle
  görevli ve sorumludur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

Bizi Arayın